Odstoupení od kupní smlouvy

V případě že chcete odstoupit od kupní smlouvy, nejdříve nám prosím napište e-mail na adresu info@ebaso.cz a o odstoupení nás předem informujte.

Pošleme Vám podací štítek na balíček, který předáte s nalepeným štítkem na kterékoliv pobočce Zásilkovny zdarma. https://www.zasilkovna.cz/pobocky 

Zásilkovna nám balíček přiveze do přímo do našeho skladu.

 

EBASO, a.s.

Zahradní 973,76302 Zlín 4

IČ:2890840

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

 

Vážení,

dne ………………….. jsem si ve vaší provozovně na adrese ……………………………koupil následující zboží: ………………………………… za kupní cenu …………………………,- Kč, číslo faktury ………….

Tímto Vám oznamuji, že od této shora citované kupní smlouvy odstupuji ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1) písm. d) Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to z následujících důvodů:

Zjistil jsem, že předmětná shora popsaná zakoupená věc nemá následující vlastnosti: ……………………………………………… Přitom jsem byl výslovně ujištěn, že tyto vlastnosti má. V této souvislosti poukazuji výslovně na specifikaci uvedenou v přiložené dokumentaci ………….. Považuji proto za nesporné, že věc nemá vlastnosti mnou jako kupujícím výslovně v kupní smlouvě vymíněné, a proto tuto vadu považuji za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 Občanského zákoníku a využívám svého práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku a od kupní smlouvy ze dne …………. tímto odstupuji.

Vzhledem ke shora uvedenému zakoupenou věc vracím zpět a požaduji vrácení kupní ceny ve výši …………………,- Kč.

Předmětnou částku kupní ceny prosím zašlete bankovním převodem na účet č. ……………………………….

Děkuji za včasné vyřízení.

V …………… dne ……………….

 

…………………………… Jméno, příjmení kupujícího